ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดเพลง สัญลักษณ์ มาสคอต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 (สงขลาเกมส์) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (สมิหลาเกมส์) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร... (14)