- เว็บไซต์สำหรับกรอกคู่มือประชาชน https://backend.info.go.th/Account/Login - วิดีโอขั้นตอนการคัดลอก (copy)คู่มือประชาชน จากคู่มือมาตรฐานกลางของหน่วยงานส่วนกลาง https://www.youtube.com/watch?v=2Or2K466CH4 - วิดีโอขั้นตอนการสร้างคู่มือใหม่ ... (532)